Vervangende nieuwbouw basisschool

utrecht 2023 bm utiliteit

In opdracht van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCOU) is de vervangende nieuwbouw van basisschool De Boemerang gerealiseerd.

Het gebouw biedt ruimte aan verschillende functies en is uitstekend ingepast in de omgeving.

Zo bestaat het gebouw uit twee bouwlagen en herbergt het 3 onderbouw lokalen, 3 middenbouw lokalen en 3 bovenbouw lokalen, een wissellokaal, een onderwijsondersteunende ruimte en heeft het ruimte voor voorschoolse educatie.

Daarnaast zijn er een verdiept speellokaal en diverse directieruimtes gerealiseerd. De buitenruimte is ingericht met diverse speeltoestellen en uitgevoerd als een ‘groen’ speelplein.

DEEL DIT PROJECT

Projecten utiliteit

Vragen? Ons team staat je graag te woord

Vragen? Ons team staat je graag te woord

We richten ons op ontwikkeling in bouw en onderhoud van woningen, scholen en zorg. We zijn een familiebedrijf met de intentie tot een lange en duurzame samenwerking.We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vakmensen!