CO2-prestatieladder en CO2-beleid van BM van Houwelingen

BM van Houwelingen bouwt aan een duurzame leefomgeving, voor nu en voor later

We werken aan duurzame leefomgevingen waar mensen zich thuis en fijn voelen. We willen plekken beter maken dan hoe we ze aantroffen. We zijn een bedrijf dat in generaties denkt, niet in jaren. Zo zijn we duurzaam in ons denken en doen. Dat is onze missie. Goed voor elkaar. We willen het steeds beter doen voor onze klanten en onze omgeving. We zetten ons daarom graag in voor woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en kopers.

‘’Duurzaamheid omarmen want we zijn een bedrijf dat in generaties denkt, niet in jaren.’’

Hoe doen we dat?

De rol van de bouwer is regisseur en specialist van de duurzame vastgoedopgave van nu en in de toekomst. We ontwikkelen ons daarom elke dag verder naar regisseur en specialist in het bouwen van kwalitatieve leer-, werk- en woonomgevingen.

Dit doen wij als lerende organisatie om continu effectief en efficiënt in te spelen op de steeds veranderende wensen in de markt. Onze mensen vormen hierin de basis. Daarbij maken we bewuste keuzes voor welke materialen we toepassen en hoe we omgaan met energie. Zo zetten we ons actief in om onze CO2-emissies te reduceren, minder gebruik te maken van primaire grondstoffen, ons afval te voorkomen en te reduceren en materialen te hergebruiken door in te zetten op circulariteit. BM van Houwelingen wil boven alles een betrouwbare en strategische partner in ontwikkeling, bouw en onderhoud zijn.

Marktontwikkeling en samenwerken

Het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de markt is belangrijk. Ook vinden wij het belangrijk dat we samenwerken met bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Daarom zijn we onder andere aangesloten bij Stichting Blauwzaam, Stichting Stimular en KAN Bouwen.

Sinds maart 2024 is BM van Houwelingen trotse partner van Trees for all. Tijdens dit driejarige partnerschap zullen er 2.500 bomen geplant worden voor ons eigen bedrijfsbos. De helft van deze bomen wordt in Nederland aangeplant, de andere helft van de bomen zal in Bolivia worden aangeplant. Hiermee leveren we een tastbare bijdrage aan een groene en gezonde wereld. Voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden.

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten

Wij ontwikkelen energiezuinige producten met een hoge mate van duurzaamheid. Bij iedere ontwikkeling kijken wij opnieuw naar nog meer energiebesparende maatregelen, nieuwe duurzame materialen en het hergebruiken van bestaand materiaal.
Bij gebiedsontwikkeling gaan we nog een stap verder. Daar wordt gekeken naar de leefomgeving van de eindgebruiker.

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten
Duurzaam kantoor en wagenpark

Duurzaam kantoor en wagenpark

Duurzame projecten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven.
Wij zijn actief bezig met het reduceren van ons energieverbruik op ons kantoor en op de bouwplaatsen.
Binnen BM van Houwelingen zijn een aantal elektrische auto’s beschikbaar om projecten te bezoeken en wordt ons wagenpark stapsgewijs verduurzaamd. Ook wordt hybride werken gefaciliteerd, waardoor verkeersbewegingen geminimaliseerd worden.

Afvalmanagement

Wij scheiden ons afval op kantoor en op de bouwplaats. We streven hierbij naar een optimaal scheidingspercentage. Want hoe beter wij afval scheiden op de bouwplaats, hoe meer materialen er hergebruikt kunnen worden. Het resultaat hiervan? Minder CO2 uitstoot op onze bouwplaatsen.

Individuele bijdrage

Een echte BM’er levert een bijdrage aan de reductie van onze CO2 uitstoot. Het grootste gedeelte van onze emissie wordt veroorzaakt door transport van personen. Voor het terugdringen van onze emissie liggen er dus voldoende mogelijkheden in het veranderen van het rijgedrag. Wij stimuleren dan ook het carpoolen en het gebruik van de fiets naar kantoor. Ook het zorgen voor de juiste bandenspanning nemen wij serieus.

Op kantoor wordt het uitschakelen van hardware gestimuleerd en het uitschakelen van verlichting is geautomatiseerd.

CO2-prestatieladder

Door het reduceren van CO2 dragen wij positief bij aan de wereld en hiermee aan alle inwoners en bedrijven. Dit willen we borgen door het behalen van de certificering van de CO2-prestatieladder, waarin onze reductiedoelstellingen en -maatregelen voor de aankomende 4 jaar vastgesteld zijn periodiek gemonitord worden. In september 2022 hebben wij het CO2 bewust certificaat, trede 3 behaald.

De bijbehorende documenten kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Bekijk hier de publicatie van BM van Houwelingen op de SKAO website.

CO2-prestatieladder en CO2-beleid
CO2-prestatieladder en CO2-beleid van BM van Houwelingen

Tot slot

Afgelopen periode hebben wij stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, maar we zijn er nog niet. Het verduurzamen van bedrijfsprocessen is namelijk nooit klaar. Wij zijn betrokken bij het milieu en zien het verduurzamen dan ook als onze maatschappelijke plicht. We maken mooie stappen met de certificering van de CO2-prestatieladder, ons huidige certificeringstraject van de ISO14001, de verduurzaming van ons wagenpark, het milieubewuster maken van onze medewerkers en het maken van bewust duurzame keuzes binnen (de ontwikkeling van) onze projecten. We blijven deze stappen zetten.

Dit is tenslotte de toekomst: duurzamer bouwen. Niet alleen vanwege het klimaat, de stikstofcrisis of in 2050 Nederland als circulaire economie maar ook vanuit onze eigen principes. ‘Duurzaamheid omarmen want we zijn een bedrijf dat in generaties denkt, niet in jaren’. Duurzaamheid is dan ook een van onze vier strategische pijlers: ‘Oog voor de toekomst’.

Directie BM van Houwelingen, januari 2024

Vragen? Ons team staat je graag te woord

Vragen? Ons team staat je graag te woord

Heb je tips of ideeën over duurzaamheid, CO2-prestatieladder, CO2-beleid of CO2-reductie?Mail dan naar goedvoorelkaar@bmvanhouwelingen.nl

Beleidsverklaringen omtrent milieu en CO2 kunnen op verzoek ter beschikking gesteld worden.

Downloads

Certificaat Trees for All
maart 2024

CO2 infographic 2023
februari 2024

CO2 footprint 2023
februari 2024

Beleidsverklaring KAM
januari 2024

CO2 footprint t/m Q2 2023
september 2023

CO2 infographic 2022
februari 2023

CO2 footprint 2022
februari 2023

CO2 footprint 2022 t/m Q2
augustus 2022

CO2 infographic 2021
augustus 2022

CO2 footprint 2021
augustus 2022

CO2 reductiedoelstellingen
maart 2023

CO2 reductiemaatregelen met status
februari 2024

Sector- en keteninitiatieven
maart 2023

Deelnames sector- en keteninitiatieven
februari 2024