CO2-prestatieladder en CO2-beleid van BM van Houwelingen

BM van Houwelingen bouwt aan een duurzame leefomgeving, voor nu en voor later

Werken aan prettige en duurzame leefomgevingen, waar mensen zich thuis en fijn voelen. Dat is wat we doen bij BM van Houwelingen. Goed voor elkaar.

‘’Door onze manier van duurzaam ondernemen streven we naar een beter milieu en meer welzijn voor onze medewerkers en de maatschappij.’’

Hoe doen we dat?

Marktontwikkeling en samenwerken

Marktontwikkeling en samenwerken

Het volgen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de markt is belangrijk. Ook vinden wij het belangrijk dat we samenwerken met bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid. Daarom zijn we onder andere aangesloten bij Stichting Blauwzaam en Stichting Stimular. Ook neemt onze coördinator duurzaamheid deel aan activiteiten en kennisdeling van Gideon. Hun website vermeldt het volgende: ”Gideon is een beweging met zelfsturende tribes, die bestaan uit verschillende mensen en verschillende bedrijven en initiatieven. Met elkaar werken we samen om ideeën te realiseren en daadwerkelijke verandering op gang te helpen.”

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten

Wij ontwikkelen energiezuinige producten met een hoge mate van duurzaamheid. Bij iedere ontwikkeling kijken wij opnieuw naar nog meer energiebesparende maatregelen, nieuwe duurzame materialen en het hergebruiken van bestaand materiaal.
Bij gebiedsontwikkeling gaan we nog een stap verder. Daar wordt gekeken naar de leefomgeving van de eindgebruiker.

Ontwikkelen en toepassen van duurzame producten
Duurzaam kantoor en wagenpark

Duurzaam kantoor en wagenpark

Duurzame projecten worden gerealiseerd door duurzame bedrijven.
Wij zijn actief bezig met het reduceren van ons energieverbruik op ons kantoor en op de bouwplaatsen.
Binnen BM van Houwelingen zijn een aantal elektrische auto’s beschikbaar om projecten te bezoeken en wordt ons wagenpark stapsgewijs verduurzaamd. Ook wordt hybride werken gefaciliteerd, waardoor verkeersbewegingen geminimaliseerd worden.

Afvalmanagement

Wij scheiden ons afval op kantoor en op de bouwplaats. We streven hierbij naar een optimaal scheidingspercentage. Want hoe beter wij afval scheiden op de bouwplaats, hoe meer materialen er hergebruikt kunnen worden. Het resultaat hiervan? Minder CO2 uitstoot op onze bouwplaatsen.

Individuele bijdrage

Een echte BM’er levert een bijdrage aan de reductie van onze CO2 uitstoot. Het grootste gedeelte van onze emissie wordt veroorzaakt door transport van personen. Voor het terugdringen van onze emissie liggen er dus voldoende mogelijkheden in het veranderen van het rijgedrag. Wij stimuleren dan ook het carpoolen en het gebruik van de fiets naar kantoor. Ook het zorgen voor de juiste bandenspanning nemen wij serieus.

Op kantoor wordt het uitschakelen van hardware gestimuleerd en het uitschakelen van verlichting is geautomatiseerd.

CO2-prestatieladder

Door het reduceren van CO2 dragen wij positief bij aan de wereld en hiermee aan alle inwoners en bedrijven. Dit willen we borgen door het behalen van de certificering van de CO2-prestatieladder, waarin onze reductiedoelstellingen en -maatregelen voor de aankomende 4 jaar vastgesteld zijn periodiek gemonitord worden. In september 2022 hebben wij het CO2 bewust certificaat, trede 3 behaald.

De bijbehorende documenten kunnen onderaan deze pagina gedownload worden.

Bekijk hier de publicatie van BM van Houwelingen op de SKAO website.

CO2-prestatieladder en CO2-beleid
CO2-prestatieladder en CO2-beleid van BM van Houwelingen

Tot slot

Afgelopen periode hebben wij stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, maar we zijn er nog niet. Het verduurzamen van bedrijfsprocessen is namelijk nooit klaar. Wij zijn betrokken bij het milieu en zien het verduurzamen dan ook als onze maatschappelijke plicht. We maken mooie stappen met ons huidige certificeringstraject van de CO2-prestatieladder, de verduurzaming van ons wagenpark, het milieubewuster maken van onze medewerkers en het maken van bewust duurzame keuzes binnen (de ontwikkeling van) onze projecten. We blijven deze stappen zetten.

Directie BM van Houwelingen, 15 juli 2022

Vragen? Ons team staat je graag te woord

Vragen? Ons team staat je graag te woord

Heb je tips of ideeën over duurzaamheid, CO2-prestatieladder, CO2-beleid of CO2 reductie?Mail dan naar goedvoorelkaar@bmvanhouwelingen.nl

Downloads

CO2 infographic 2022
februari 2023

CO2 footprint 2022
februari 2023

CO2 footprint 2022 t/m Q2
augustus 2022

CO2 infographic 2021
augustus 2022

CO2 footprint 2021
augustus 2022

CO2 reductiedoelstellingen
maart 2023

CO2 reductiemaatregelen met status
maart 2023

Sector- en keteninitiatieven
maart 2023

Deelnames sector- en keteninitiatieven
april 2023