Een open verbinding tussen klaslokaal en leerplein

utrecht 2021 bm utiliteit

In de vooroorlogse wijk ondiep in Utrecht hebben wij de vervangende nieuwbouw voor basisschool Jules Verne met een inpandige gymzaal gebouwd.

De school (inclusief gymzaal) is ongeveer 2.400 m2 en telt 9 klaslokalen en een voorschoolse opvang. De school ligt, tezamen met een paar andere schoolgebouwen, aan een nieuw te realiseren groen plein, dat een buurtfunctie heeft.

De lokalen zijn gesitueerd rondom het leerplein. Als afscheiding tussen lokalen en het leerplein zijn overheaddeuren toegepast. Wanneer deze open gezet worden ontstaat er een open verbinding tussen het klaslokaal en het leerplein.

Het schoolgebouw is een Energieneutraal gebouw (ENG). Dit hebben gerealiseerd door een goede afstemming te maken tussen de bouwkundige schil, duurzame installaties en PV-panelen op het dak

Het schoolgebouw is turn key opgeleverd inclusief het vaste meubilair, de inrichting van het schoolplein en de beplanting.

DEEL DIT PROJECT

Projecten utiliteit

Vragen? Ons team staat je graag te woord

Vragen? Ons team staat je graag te woord

We richten ons op ontwikkeling in bouw en onderhoud van woningen, scholen en zorg. We zijn een familiebedrijf met de intentie tot een lange en duurzame samenwerking.We zijn altijd op zoek naar enthousiaste vakmensen!